Bli medlem

Årsavgift: 200 kronor
Familj: 300 kronor

Vid familjemedlemsskap anges namn och personnummer för övriga familjen i rutorna nedan, vid fler än 5 medlemmar i familjen lägg in namn samt personnummer i meddelanderutan. Ange även om de är aktiva. Med aktiva menas om de tävlar inom grenen.
Vi kommer att behandla din ansökan så fort vi kan, och du får sedan ett inbetalningskort i brevlådan.

Skicka ansökan via detta formulär:
Alla fält utom meddelande måste fyllas i.

Välj typ av medlemsskap

Välj vilken sektion du vill tillhöra.

Ditt för och efternamn (obligatoriskt)
Aktiv inom grenen?

Din gatuadress (obligatoriskt)

Ditt postnummer och postort (obligatoriskt)

Ditt telefonnummer (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Vid familjemedlemsskap fyll även i dessa fält!

Person 1, För och efternamn
Aktiv inom grenen?

Person 1, Personnummer (obligatoriskt)

Person 2, För och efternamn
Aktiv inom grenen?

Person 2, Personnummer (obligatoriskt)

Person 3, För och efternamn
Aktiv inom grenen?

Person 3, Personnummer (obligatoriskt)

Person 4, För och efternamn
Aktiv inom grenen?

Person 4, Personnummer (obligatoriskt)

Övrig information